zondag 28 januari 2007

er gaat iets veranderen in mijn leven

Afgelopen donderdag ben ik bij de ARBOarts geweest. Er is een probleem analyse gemaakt en ik heb m'n ontslagplannen kenbaar gemaakt. De arts vond dat ik een goed punt had om ontslag tenemen, ze gaf me zelfs de mogelijheid om in een andere school te reintegreren. Het probleem is alleen dat ze me nog niet ziet reintegreren. De komende twee weken ben ik volgens het plan ook thuis. Voor de zekerheid maar even gevraagd of ik wel ontslag kan nemen wanneer ik in de ziektewet zit. Dat kan, ze kunnen mij in principe niet ontslaan zolang ik in de ziektewet zit maar kan wel zelf ontslag nemen. Hoewel het moet niet zo zijn dat ik volledig in de ziektewet zit bij het ene bedrijf en bij het andere bedrijf weer vrolijk fulltime aan het werk kan want dan heeft de ARBO-arts zitten slapen!!

Nou dat is natuurlijk ook niet het geval, maar ik had wel afgelopen vrijdag een opensollicitatiegesprek bij de SKPO. En in princiepe kunnen ze me het een en het ander bieden. Maar de personeelsfunctionaris gaat even nakijken hoe en wat. Zeker nu ik ziek ben, wat zijn de risico's maar ook wat zijn de mogelijkheden. Ze gaf namelijk aan dat ik dus heel veel zekerheid op geef (ja vertel mij wat.....:S) en of ze zomaar zekerheid terug kunnen geven is dan maar de vraag. Nu schijnt er een regel te zijn dat wanneer je voor 1 maart aangenomen wordt dat je dan wel de zomervakantie doorbetaald krijgt, maar dat dit na 1 maart niet meer zo is. Dus dan is nu weer de keus aan mij. Ik heb net m'n ontslagbrief zitten schrijven, dus komende week (en wel voor 1 februari) neem ik ontslag. Ik moet nog wel integreren en ik moet nog wel aangenomen worden, dus zekerheid krijg ik er niet van. Maar 1 ding weet ik wel zeker, ik ga weg op de MBS!!!!

Deze week word ik gebeld door de SKPO met de mogelijkheden, ze ging referenties opvragen bij de twee scholen waar ik 3 jaar geleden gewerkt heb, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Kreeg vrijdag middag zelfs nog een mailtje van een van de directieleden van de Boschuil, dat mijn brief goed aangekomen was en dat er serieus op in gegaan zou worden, a.s. dinsdag wordt hij in het managementteam besproken. En hij zo contact op nemen met de personeelsfunctionaris van de SKPO, dus hopelijk krijg ik dinsdag een telefoontje met je bent aangenomen.......maar voor nu houd ik het een op ontslag nemen met de volgende brief

Eindhoven 28 januari 2007,

Betreft: ontslag

Geachte .......,

Middels deze brief geef ik u te kennen dat ik met ingang van 01/02/2006 bij u ontslag neem als werknemer.

Mijn laatste werkdag zal op dd/mm/yyyyy zijn, zodat er genoeg tijd over is om alle lopende zaken af te ronden.

Ik verzoek u vriendelijk zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de afrekening van mijn tegoed aan salaris, vakantiegeld en vakantiedagen.

Ik verklaar dat ik geheel uit eigen vrije wil en weloverwogen bij u, ontslag genomen heb. Ik ben bereid de consequenties die daaruit voortvloeien geheel voor eigen rekening te aanvaarden.

Ik wil u graag bedanken voor de ervaringen die ik in het bedrijf heb op mogen doen.


Hoogachtend,


Patricia Tempelaars


Daar moeten ze het maar mee doen....

baci Patricia

Geen opmerkingen: